ADLLER SP. Z O.O.
Siedziba: Miechów

Adres korespondencyjny:
41-200 Sosnowiec
ul. Szybikiowa 9
tel. 032 2921795
e-mail: poczta@adller.pl

32-200 Miechów
ul. Sobieskiego 9

NIP 659-14-42-878
REGON 356550621
Nr KRS 0000115579 XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście

Władze spółki:

Prezes mgr Janusz Szpak

Kapitał zakładowy spółki - 50.000 zł

Rok założenia spółki - 2002

Nr rachunku bankowego

PKO BP SA o/Miechów 57 1020 2892 0000 5602 0160 3612

    Przedmiot działalności spółki:
  1. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych
  2. Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierzat
  3. Sprzedaż dotyczaca paliw do pojazdów samochodowych
  4. Handel wierzytelnościami
  5. Usługi transportowe
  6. Handel zwierzętami rzeźnymi
  7. Usługi informatyczne, sprzedaż podzespołów komputerowych, sprzedaż zestawów komputerowych, usługi internetowe